Mentoria empresarial per la Generalitat

ASCASUD ha esta reconeguda com associació de Mentoría Empresarial per la Generalitat

La mentoria empresarial és un procés en què una persona amb experiència o professional acompanya un empresari o empresària durant un temps limitat i de manera voluntària.

La funció del mentor o mentora és assessorar, informar, guiar i acompanyar un empresari o empresària perquè prengui decisions fonamentades.

ASCASUD ha estat acceptada a la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya com a Servei per emprendre de mentoria empresarial.

A ASCASUD estem molt honrats per aquest reconeixement que representa una prova de la capacitat dels nostres Assessors Sènior i dels nostres mètodes de treball.

#mentoringprogram #serveisperemprendre