Mentoria empresarial de la Generalitat

ASCASUD ha esta reconeguda com associació de Mentoría Empresarial per la Generalitat

La mentoria és un procés en què una persona amb experiència empresarial o professional acompanya un empresari o empresària durant un temps limitat i de manera voluntària.

La funció del mentor o mentora és assessorar, informar, guiar i acompanyar un empresari o empresària perquè prengui decisions fonamentades.

ASCASUD ha estat acceptada com associació de Mentoria Empresarial pel Departament d’Economia de la Generalitat

A ASCASUD estem molt honrats per aquest reconeixement que representa una prova de la capacitat dels nostres Assessors Sèniors i dels nostres mètodes de treball.
#mentoringprogram