Avís legal i tractament de dades

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, article 10, es dóna a conèixer la següent Informació General:

1. DOMINI

Que el domini ascasud.org pertany a ASCASUD.

2. DADES SOCIALS

Associació Sèniors per a la Cooperació Tècnica Catalunya Sud, ASCASUD, Associació privada de Voluntariat Social sense ànim de lucre, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat amb el número 67956, CIF G55771034 i domicili a C/ Camí de Valls 81, de Reus (Tarragona).

3. CONDICIONS D’ÚS

De conformitat amb la LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 34/2002 l’usuari accedeix a rebre comunicacions de forma periòdica en el seu correu electrònic. Si desitja deixar de rebre comunicacions electròniques de contingut comercial i/o informatiu haurà de comunicar mitjançant correu electrònic dirigit a info@ascasud.org, perquè la seva petició sigui activada en un termini màxim de 10 dies.

I.- USUARIS/ES

L’accés i/o ús de la pàgina web de www.ascasud.org (o qualsevol altre esmentat en l’apartat 1 d’aquest avís) atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari/a, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserves, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS

El/la usuari/a es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit, l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives contra ASCASUD o qualsevol tercer/a, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims/es titulars o resulti legalment permès.
  • Qualsevol vulneració dels drets de ASCASUD o dels seus legítims/es titulars sobre els mateixos.
  • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d’obtenir els continguts de el lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels/ les usuaris/es així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la pàgina web de ASCASUD.

4. TRACTAMENT DE DADES DE L’USUARI/A

Per al procediment d’alta en els serveis oferts per ASCASUD que requereixin identificació del sol·licitant, serà necessària la recopilació de dades personals que el/la usuari/a facilitarà lliure i voluntàriament i que es farà efectiva en el formulari de contacte.

Tota la informació de les seves dades personals serà tractada de conformitat al que estipula el present apartat i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas que sigui necessària la cessió de les dades de caràcter personal de la persona usuària per part de ASCASUD a tercers, ASCASUD advertirà i sol·licitarà a la persona usuària prèvia i expressament de la cessió, indicant la identitat del cessionari i la finalitat de la cessió. En qualsevol cas, es cediran les dades dels/les usuaris/es per requeriment de les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

El/la usuari/a declara que totes i cada una de les dades i informacions aportades són correctes, completes i precises, i que coneix i accepta en la seva integritat les condicions en que es regiran les seves relacions amb ASCASUD.

El /la usuari/a ha de acceptar aquestes condicions per iniciar el procés de registre.

5. CLAUS D’ACCÉS

En cas de que el lloc web requerexi una Clau d’Accés, el/la usuari/a triarà i indicarà les seves pròpies Claus d’Accés (nom d’usuari/a i contrasenya), no podent triar com a nom d’usuari paraules, expressions o conjunts denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i bons costums generalment acceptades.

En el cas que aquestes claus sol·licitades es trobin reservades, el/la usuari/a haurà d’introduir unes noves claus d’accés.

El/la usuari/a es compromet a fer un ús diligent de les Claus d’Accés, a no posar-les a disposició de terceres persones, i a comunicar a ASCASUD la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés i el possible accés per part de tercers.