ASCASUD: associació de voluntariat GenCat

L'associació ASCASUD reconeguda per la seva actuació d'acció social al cens d'associacions de voluntariat de la Generalitat de Catalunya

En un pas més en la institucionalització d’ASCASUD, aquest cop ha estat l’acceptació com a associació de voluntariat social per part de la Generalitat de Catalunya

Aquest és un reconeixement a l’actuació i procediments d’ASCASUD que contribueixen a la millora de la societat.

Aquest reconeixement, tanmateix, també ve de les gairebé dues centes persones i empreses que cada any veuen en el servei de mentoria y formació empresarial que de manera totalment altruista ofereixen els nostres Sèniors, una ajuda per tirar endavant els seus projectes de vida.

Moltes gràcies a tots!

#voluntariat