Assemblea anual

ASCASUD celebra la seva assemblea anual 2023 usant intel·ligència artificial

El passat dia 13, els Sèniors d’ASCASUD van celebrar la seva assemblea anual, on a més de comentar la situació de l’associació i analitzar els reptes de futur, es va escollir nova Junta directiva.

A la reunió vam donar la benvinguda a Pedro Mínguez, nou sènior d’ASCASUD. Pedro és enginyer tècnic industrial, ha estat cap d’obra en multitud de grans obres i aporta una llarga experiència en lideratge d’equips de projecte, control de costos i avaluació econòmica.

Josep Grau, coordinador d’assessories, va fer una presentació del nombre de projectes que assessorats cada any, i l’any 2022, amb un total de 67 projectes, no va ser millor que els anys de pandèmia. Tanmateix, el 2023 estem veient un cert ressorgiment de l’emprenedoria, amb 28 projectes entrats solament durant el primer trimestre.

Jordi Giró, vocal de formació, ens va fer una proposta del pla de formació interna, a partir dels temes més sol·licitats per part dels sèniors. Entre els temes que volem tractar estan el Màrqueting digital i el funcionament d’Acceleradores i Corporate Venture.

Carles Riba, tresorer, va presentar els comptes del passat any i la previsió pel 2023, que van ser aprovats per l’assemblea.

Luis Quismondo, president, va fer un repàs de l’estat de l’associació, les entitats amb les que treballem i de noves entitats, amb un total de 7, amb les que estem estudiant possibles col·laboracions i convenis.

D’acord als estatuts de l’associació, a l’assemblea es va procedir a l’elecció de la Junta de direcció. La candidatura que es va presentar és essencialment de continuïtat, amb gairebé les mateixes persones que formaven l’anterior, i un programa orientat a  seguir donant un servei de mentoria empresarial de qualitat, amb tres pilars bàsics:

  • Finances: manteniment d’una situació sanejada d’ingressos i tresoreria, amb un adequat control de despeses
  • Recursos humans: captació de nou talent, en particular, senyores, comptabilitat i xarxes socials, així com formació i documentació internes.
  • Sistemes d’informació: manteniment dels nostres sistemes informàtics i ciberseguretat.

La candidatura i programa van ser aprovats per unanimitat per l’assemblea. Podeu veure la nova Junta aquí.

Com a anècdota, per a la preparació de l’assemblea es va usar la intel·ligència artificial, ChatGPT, a qui vam preguntar com desenvolupar una assemblea, i Dal·le 2, que va preparar unes imatges sintètiques al·lusives. Tant les respostes de ChatGPT com les imatges de Dal·le 2 van sorprendre gratament a tots els participants.