Categories
Associació Entitats

Asencat i ASCASUD uneixen energies

Les dues associacions de mentoria empresarial es reuneixen a Reus

Les juntes d’Asencat i ASCASUD de mentoria empresarial feta per voluntaries s’han reunit a la seu social d’aquesta darrera a Redessa – Reus.

Compartint passat, experiència i valors, les dues associacions han comentat els reptes i solucions que tenen plantejats per donar resposta a les necessitats d’emprenedors, petites empreses, entitats per a qui treballem i la societat en general.

No es la primera reunió que han efectuat les juntes, però si la primera de manera presencial.

Hem acordat continuat sumant esforços per mantenir una llibreria de documentació i procediments, així com en tenir un mapa de talent i formació interna de les dues associacions per posar-lo al servei dels nostres assessorats.
Per altra banda, hem comentat noves demandes de la societat, com la preparació per a la jubilació de la generació Baby Boomers o la inclusió en el món laboral de persones de més de 50 anys.