Categories
Formació

Mineria de dades i Intel·ligència artificial

ASCASUD rep formació en Mineria de dades i Intel·ligència artificial

Els Sèniors d’ASCASUD ens posem al dia per poder assessorar els projectes de noves tecnologies dels nostres assessorats.

Seguint el nostre pla de formació intern, aquest cop ha estat una interessantíssima xerrada del Sènior d’ASCASUD Baltasar Boix, Master en tractament de dades, sobre Mineria de dades i Intel·ligència artificial.

La intel·ligència artificial (IA) és la intel·ligència demostrada per les màquines, a diferència de la intel·ligència natural que mostren els animals, inclosos els humans. Els principals llibres de text d’IA defineixen el camp com l’estudi dels “agents intel·ligents”: qualsevol sistema que percep el seu entorn i pren accions que maximitzen les seves possibilitats d’assolir els seus objectius.

El big data és un camp que tracta maneres d’analitzar, extreure informació sistemàticament o tractar conjuntament de dades que són massa grans o complexos per ser tractats amb el programari d’aplicació de processament de dades tradicional.

A la xerrada han participat col·legues de l’associació gironina aGOe, amb qui compartim valors i recursos de formació.

La xerrada ha generat un intens debat sobre l’impacte en projectes dels nostres assessorats, i ens hem emplaçat amb aGOe per fer una píndola formativa de representació i anàlisi de dades amb MS Power BI.