FINANÇAMENT

MICROCRÈDITS PER A EMPRENEDORS

A ASCASUD oferim orientació als nostres assessorats per trobar finançament per al seu negoci a través dels convenis que tenim amb entitats com Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA i MicroBank, banc social de CaixaBank.

Amb aquest microcrèdit podràs finançar el teu projecte d’autoocupació, petit negoci i microempresa.

Per beneficiar-te’n cal preparar un Pla d’empresa i un Pla de viabilitat financera amb l’assessorament d’ASCASUD que, donat el cas, emetrà un informe favorable del projecte. A continuació podràs sol·licitar el microcrèdit a qualsevol de les entitats.

La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi del projecte empresarial i a les polítiques de risc de l’entitat.

Si t’interessa un microcrèdit per a emprenedors, contacta’ns i et podrem atendre.