Categories
Mentoria

Mentoria empresarial de la Generalitat

ASCASUD ha esta reconeguda com associació de Mentoría Empresarial per la Generalitat

La mentoria és un procés en què una persona amb experiència empresarial o professional acompanya un empresari o empresària durant un temps limitat i de manera voluntària.

La funció del mentor o mentora és assessorar, informar, guiar i acompanyar un empresari o empresària perquè prengui decisions fonamentades.

ASCASUD ha estat acceptada com associació de Mentoria Empresarial pel Departament d’Economia de la Generalitat

A ASCASUD estem molt honrats per aquest reconeixement que representa una prova de la capacitat dels nostres Assessors Sèniors i dels nostres mètodes de treball.
#mentoringprogram